Sono nato a Milano ma ho vissuto più anni all'estero di quanti ne abbia trascorsi in Italia; prima in Polonia e dal 2020 in Ucraina. Non ho titoli di studio o qualifiche lavorative particolari, né faccio parte di qualche società segreta, per cui tu stesso non hai bisogno di nessuna di queste cose se vuoi farmi qualche critica costruttiva o semplicemente esporre il tuo pensiero.

Ho aperto questo sito per condividere le mie ricerche in campo spirituale nel senso più ampio.

Per contattarmi privatamente (si fa per dire) puoi scrivere a nachtigall@nachtigall.pl. In genere controllo la posta settimanalmente.

***

Urodziłem się w Mediolanie, ale więcej lat spędziłem za granicą niż we Włoszech; najpierw w Polsce, a od 2020 roku na Ukrainie. Nie mam żadnego szczególnego wykształcenia ani kwalifikacji zawodowych, ani nie należę do żadnego tajnego stowarzyszenia, więc ty sam nie potrzebujesz żadnej z tych rzeczy, jeśli chcesz mnie konstruktywnie skrytykować lub po prostu wyrazić swoje myśli.

Założyłem tę stronę, aby dzielić się moimi badaniami duchowymi w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Aby skontaktować się ze mną prywatnie (że tak powiem) możesz napisać na nachtigall@nachtigall.pl. Zwykle sprawdzam pocztę raz w tygodniu.

***

Я родился в Милане, но прожил за границей больше лет, чем в Италии; сначала в Польше, а с 2020 г. в Украине. У меня нет какого-либо специального образования или профессионального образования, и я не являюсь членом какого-либо тайного общества, поэтому вам самим ничего из этого не нужно, если вы хотите дать мне конструктивную критику или просто высказать свои мысли.

Я создал этот сайт, чтобы поделиться своими духовными исследованиями в самом широком смысле.

Чтобы связаться со мной в частном порядке (так сказать), вы можете написать по адресу nachtigall@nachtigall.pl. Я обычно проверяю почту раз в неделю.